Porselen Kaplama Diş Nedir?

Porselen Diş Kaplama

Gelişen çürüklerle zarar gören ve kanal tedavisi sonucunda çok madde kaybeden dişlerin ağız içerisinde uzun vadede kullanılabilmeleri üzere hazırlanan kaplamalarda ya da diş eksikliklerinin telafi için yapılacak köprülerde geleneksel olarak metal-porselen dişler kullanılagelmiştir.

Bu kaplamaların yapılma amacı dişlerdeki yapısal bütünlüğü korumak ve çiğneme kuvvetlerine karşı dişleri dirençli hale getirerek oluşabilecek kırık durumlarında diş kayıplarını önlemektir. Bu kaplamalardan beklenen temel olarak güçsüzleşmiş diş dokusunu bir arada tutabilecek daha sağlam bir materyalin dişi desteklemesi ve dişin sağlığını uzun süre devam ettirmesidir.
Bu amaçla yapılan kaplamalarda eskiden beri yaygın olarak kullanılan materyal metal destekli porselen dişlerdir. Metal alt yapı çiğneme esnasında ve ağız içindeki diş üzerine gelen kuvvetlerde dişe destek olurken porselen üst yapı bu kaplamaları diş görüntüsüne yaklaştırmak için kullanılmaktadır.

  • Porselen kaplamalar out / Zirkonyum in

Bu kaplama ve köprüler yapılırken dişler üzerinden çepeçevre 1.5-2 milimetrelik bir küçültme yapılmakta ve diş üzerine gelecek olan kaplama kalınlığının yarısından çoğunu metal alt yapı oluşturmaktadır.Bu restorasyonları diş rengine yaklaştırmak için ışık geçirmeyen ve diş renginde olmayan metal yüzeyi porselenle örtmeden önce mat bir tabakayla gizlemek gerekir.Işık geçirmeyen metal alt yapı ve üzerine gelen bu opak katman nedeniyle, çok ince olan porselen tabaka dişi yeterince iyi taklit edememekte, renk uyumu sağlansa dahi diş dokusuna özel, ışık geçirgenliği özellikleri ve doğal dişlerin görüntüsü yakalanamamaktadır. Özellikle görünür bölgelerde uygulanacak metal destekli porselen dişlere alternatif olarak geliştirilen materyallerin tercihindeki en belirgin faktörler diş dokusunun ve ışık geçirgenliğinin metal alt yapılı porselen dişlerde yeterince iyi taklit edilememesi ve diş eti sağlığının devamı hususunda çok daha iyi malzemeler geliştirilmiş olmasıdır. Geleneksel ölçü yöntemleri ve laboratuvar aşamaları ile hazırlanan bu dişlerin kullanımı yavaş yavaş yerini yeni ve teknolojik ilerlemeler ışığında geliştirilen daha doku dostu ve estetik, modern malzemelere bırakmaya başlamıştır.