Periferal KÖK HÜCRE tedavisi ile implant cerrahisinde,  diş çekimi sonrasında daha kaliteli kemik oluşumunun sağlanması mümkün olabilmektedir.

Kök hücrenin tedavi alanları gitgide genişliyor. Ağızdaki kemik kaybı, kök hücre yöntemi ile tedavi edilebiliyor. Diş tedavisinde hastaların yüzünü güldüren bu yöntem ile başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır.

Kök hücreler, vücutta tüm doku ve organları oluşturan ana hücreler olarak biliniyor. Kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahip kök hücreler, bebeğin kordon kanında yetişkin insanın da özellikle kemik iliği ve yağ dokusunda bulunuyor.

Temel olarak düşünüldüğünde dişhekimliğinin temel amacı dişlerin ve çevre dokularının sağlığının korunmasıdır. Ancak kimi zaman tüm koruyucu hekimlik çalışmalarına rağmen dişler kaybedilebilir. Bu diş kayıpları insanlık tarihi başladığından bu yana çeşitli şekillerde telafi edilmiştir. Modern tıbbın gelişimiyle birlikte eksik olan dişler; doku dostu bir takım maddelerle, sayısına ve bölgesine göre köprüler, bölümlü protezler ve tam protezlerle telafi edilmeye başlamıştır.

Son yıllarda ise çeşitli doku kayıplarının telafisinde en iyi yöntem olarak hastanın kendi iyileşme potansiyelinin kullanıldığı “rejeneratif yöntemler” tıp ta yeni bir çığır açmıştır.